एएलएच, चेतक

एएलएच (उन्नत हल्के हेलीकाप्टर)

एएलएच (उन्नत हल्के हेलीकाप्टर)

एएलएच (उन्नत हल्के हेलीकाप्टर)

मानदण्ड/विशेषताएं विवरण/सूचना
विमान एएलएच (उन्नत हल्के हेलीकाप्टर)
उत्पादनकर्ता हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड
आपरेशनल गति 180 मील प्रति घंटे
सेवा सीमा 27,500 फुट
रेंज 516 मील

चेतक

चेतक

चेतक

चेतक
मानदण्ड/विशेषताएं विवरण/सूचना
विमान एस ए 319 बी चेतक (Alouette तृतीय)
उत्पादनकर्ता एयरोस्पेटियेल
आपरेशनल गति 115 मील प्रति घंटे
सेवा सीमा 10500 फुट
रेंज 335 मील
Back to Top