Medal Winners

Annual Distinguished Service/ Gallantry Awards 2016

The President is pleased to approve the annual distinguished service / gallantry awards on the occasion of Republic Day 2016 as follows:-

Param Vishisht Seva Medal

List of Param Vishisht Seva Medal
S. No P. No Rank Name
1 01958 Z VAdm Parasurama Naidu Murugesan, AVSM, VSM
2 01866 R VAdm Saroj kumar Jha, AVSM, NM (Retd)
3 40735 B VAdm Ashok Viswanath Subhedar, AVSM, VSM

Ati Vishisht Seva Medal

List of Ati Vishisht Seva Medal
S. No P. No Rank Name
1 02297 W VAdm Srikant
2 02540 Y VAdm R Hari Kumar, VSM
3 02483 T VAdm Murlidhar Sadashiv Pawar, VSM
4 02619 A VAdm Ajendra Bahadur Singh, VSM
5 02329 T RAdm Kishan Kumar Pandey, VSM
6 40973 W RAdm Sri Prakash Lal, VSM
7 50832 A RAdm Rajasekhar Sarma Sishtla, VSM

Yudh Seva Medal

List of Yudh Seva Medal
S. No P. No Rank Name
1 02782 Y RAdm Biswajit Dasgupta, VSM
2 04049 A Capt Alok Ananda
3 161550 K MCPO II (RC I) Inder Singh Ojha
4 174964 Y MCPO II ASWI (S) Satya Ranjan Mandal
5 139289 T PO (RC I) Keshar Singh Chaudhary

Nao Sena Medal (Gallantry)

List of Nao Sena Medal (Gallantry)
S. No P. No Rank Name
1 03503 K Cdr Sanjay Shukla
2 83807 W Cdr Ashok Kumar
3 122947 A POA (ACMD) Anil Kumar
4 224869 T NAI (ACMD) Thongbam Prakash Singh

Nao Sena Medal (Devotion to Duty)

List of Devotion to Duty
S. No P. No Rank Name
1 40922 B RAdm Chandra Shekhar Rao
2 03146 Z Cmde Mahesh Singh
3 50952 Z Cmde Lognathan Suresh Suriaraj
4 41288 T Cmde Sanjay Sadhu
5 02867 R Cmde Suprobho K De
6 03956 R Capt Rahul Shankar
7 04244 W Capt Sumeet Kapoor
8 179617 Y CPO (CD I) Banshi Dhar Saini

Vishisht Seva Medal

List of Vishisht Seva Medal
S. No P. No Rank Name
1 50931 A RAdm Amit Bose
2 40989 F Cmde Harinder Pal Singh
3 02554 B Cmde Pariyarath Suresh
4 03130 N Cmde Rajesh Pendharkar
5 03556 F Cmde Jyotin Raina
6 03179 Z Cmde Rakesh kumar Dahiya
7 03056 W Cmde Ravi Malhotra
8 75568 W Surg Capt Vivek Hande
9 03804 W Capt Panda Prachet Surendra Prashad
10 51481 A Capt Korak De
11 02900 R Capt (TS) Ravi Bhushan Srivastava, VSM
12 03209 T Capt (TS) Dalip Kumar Sharma
13 03617 W Cdr Vinod Pal Singh Rawat
14 04640 W Cdr Sanjeev Sahni
15 75746 Z Surg Cdr Telkatwar Mohan Ramrao
16 149943 F MCPO I ASWI (W) Hanuman Dubey

Pages

Back to Top