Medal Winners

Annual Distinguished Service/ Gallantry Awards 2020

The President is pleased to approve the Annual Distinguished Service/ Gallantry Awards on the occasion of Independence Day 2020 as follows:-

Nao Sena Medal (Gallantry)

Nao Sena Medal (Gallantry)
S. No P. No Rank Name
1 05107-F Capt Mrigank Sheokand
2 05556-A Cdr Dhanush Menon
3 130956-B CHA (FD) Haridas Kundu
4 230889 LS (UW) Naveen Kumar

Annual Distinguished Service/ Gallantry Awards 2020

The President is pleased to approve the Annual Distinguished Service/ Gallantry Awards on the occasion of Republic Day 2020 as follows:-

Param Vishisht Seva Medal

List of Param Vishisht Seva Medal
S. No P. No Rank Name
1 02312-B VAdm Anil Kumar Chawla, AVSM, NM, VSM
2 02470-N VAdm G Ashok Kumar, AVSM, VSM
3 02459-N VAdm Atul Kumar Jain, AVSM, VSM

List of Ati Vishisht Seva Medal

List of Ati Vishisht Seva Medal
S. No P. No Rank Name
1 40999-B VAdm Kalidoss Srinivas, NM,VSM
2 41147-R RAdm Kiran Manikrao Deshmukh, VSM
3 02741-B RAdm Puneet Kumar Bahl, VSM
4 03081-A RAdm Sanjay Jasjit Singh, NM
5 03130-N RAdm Rajesh Pendharkar, VSM
6 03101-Y RAdm Suraj Berry, NM, VSM
7 41184-Z RAdm G Srinivasan, VSM

Yudh Seva Medal

List of Yudh Seva Medal
S. No P. No Rank Name
1 04514-H Capt Sanjay Sameer Pote
2 05240-K Cdr Prakash Vivek

Nao Sena Medal (Gallantry)

List of Nao Sena Medal (Gallantry)
S. No P. No Rank Name
1 03556-F Cmde Jyotin Raina, VSM
2 05982-W Cdr Shailendra Singh
3 06046-R Cdr Vikrant Singh
4 07270-Y Lt Cdr Ravindra Singh Chaudhary
5 230617-F LS (GW) Shushil Kumar

Nao Sena Medal (Devotion to Duty)

List of Nao Sena Medal (Devotion to Duty)
S. No P. No Rank Name
1 02872-A Cmde JA Maolankar
2 03329-R Cmde MP Anil Kumar
3 03594-T Cmde Gurcharan Singh
4 03756-K Cmde CR Praveen Nair
5 03883-Z Cmde Sundeep Kumar Verma
6 41357-T Cmde PC Maragathavelan
7 51116-Y Cmde R Vijay Sekhar
8 75440-B Surg Cmde Sandeep Singh Khanuja

Vishisht Seva Medal

List of Vishisht Seva Medal
S. No P. No Rank Name
1 03001-W RAdm Dhiren Vig
2 03136-A RAdm Sanjay Roye
3 03350-N RAdm Tarun Sobti
4 41218-A RAdm Ashish Prabhakar Kulkarni
5 03253-T Cmde R Ramakrishnan Ayyar
6 03567-F Cmde Madan Mohan Singh Shergill
7 03561-T Cmde Shobhit Srivastava
8 41197-B Cmde Ajith V Kumar
9 41347-W Cmde Brijpaul Singh
10 51286-H Cmde Nitin Nangia
11 04669-K Capt Ravi Kumar, YSM
12 04936-T Capt K Nirmal Raghu
13 51529-K Capt Mohamed Thaju
14 04376-W Cdr Rahul Malhotra
15 178116-K MCME II Ram Dular
16 179868-T MCPO (UW) II Shrikant Parashram Mane

Jeevan Raksha Padak

List of Jeevan Raksha Padak
S. No P. No Rank Name
1   Cpo Mukesh Kumar
1 210217-T EX-PO (CD) Pankaj Kala
2 212076-T PO (RP) Mukesh Kumar
3 238359-A NAM I Ashutosh Sharma

Pages

Back to Top